Select your language ▼
Select your language ▲
≡≡Ltool MENU
trang web khuyến nghị
Tiếng Nhật
Tiếng Trung Quốc
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Anh
Thế giới/Đi du lịch
chuỗi/Dữ liệu
Ngày
Kinh tế/Tài chính
HTML, CSS, Internet

World Đồng hồ

Current ở nhiều nước và khu vực. Bạn có thể sử dụng từ khóa tìm kiếm cho nhanh hơn đồng hồ tìm kiếm của quốc gia cụ thể cũng có. ☀ icon = ngày. ★ icon = đêm.

Afghanistan
Tháng 10 22 Th 5 08:14 CH ☀
Ai Cập
Tháng 10 22 Th 5 05:44 CH ☀
Ai-len
Tháng 10 22 Th 5 04:44 CH ☀
Ai-xơ-len
Tháng 10 22 Th 5 03:44 CH ☀
An-ba-ni
Tháng 10 22 Th 5 05:44 CH ☀
An-giê-ri
Tháng 10 22 Th 5 04:44 CH ☀
An-guy-la
Tháng 10 22 Th 5 11:44 SA ☀
An-đô-ra
Tháng 10 22 Th 5 05:44 CH ☀
Antigua và Barbuda
Tháng 10 22 Th 5 11:44 SA ☀
Azerbaijan
Tháng 10 22 Th 5 07:44 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Buenos Aires)
Tháng 10 22 Th 5 12:44 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Catamarca)
Tháng 10 22 Th 5 12:44 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Cordoba)
Tháng 10 22 Th 5 12:44 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Jujuy)
Tháng 10 22 Th 5 12:44 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/La Rioja)
Tháng 10 22 Th 5 12:44 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Mendoza)
Tháng 10 22 Th 5 12:44 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Rio Gallegos)
Tháng 10 22 Th 5 12:44 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Salta)
Tháng 10 22 Th 5 12:44 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/San Juan)
Tháng 10 22 Th 5 12:44 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/San Luis)
Tháng 10 22 Th 5 12:44 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Tucuman)
Tháng 10 22 Th 5 12:44 CH ☀
Ác-hen-ti-na (Argentina/Ushuaia)
Tháng 10 22 Th 5 12:44 CH ☀
Ác-mê-ni-a
Tháng 10 22 Th 5 07:44 CH ☀
Áo
Tháng 10 22 Th 5 05:44 CH ☀
Ả rập Xê Út
Tháng 10 22 Th 5 06:44 CH ☀
Ba Lan
Tháng 10 22 Th 5 05:44 CH ☀
Ba-ranh
Tháng 10 22 Th 5 06:44 CH ☀
Bac-ba-đôt
Tháng 10 22 Th 5 11:44 SA ☀
Bahama
Tháng 10 22 Th 5 11:44 SA ☀
Béc-mu-đa
Tháng 10 22 Th 5 12:44 CH ☀
Bỉ
Tháng 10 22 Th 5 05:44 CH ☀
Bo-ne
Tháng 10 22 Th 5 11:44 SA ☀
Bra-xin (Araguaina)
Tháng 10 22 Th 5 12:44 CH ☀
Bra-xin (Bahia)
Tháng 10 22 Th 5 12:44 CH ☀
Bra-xin (Belem)
Tháng 10 22 Th 5 12:44 CH ☀